Thay đổi và cải cách, thấu hiểu và hợp tác

Daejon - thành phố với trọng tâm quốc tế hóa thông qua những giao lưu văn hóa bản sắc

Thư viện tin tức

10월27일, 충청리뷰, 대전시, 제11회 세계인 어울림 한마당 행사
http://www.ccreview.co.kr/news/articleView.html?idxno=211507