Thay đổi và cải cách, thấu hiểu và hợp tác

Daejon - thành phố với trọng tâm quốc tế hóa thông qua những giao lưu văn hóa bản sắc

Thư viện tin tức

10월 17일, sbn뉴스, 대전의 지구촌축제, ‘제11회 세계인 어울림 한마당’ 26일 개최
http://www.seohaenews.net/news/article.html?no=65292#0BQk