Thay đổi và cải cách, thấu hiểu và hợp tác

Daejon - thành phố với trọng tâm quốc tế hóa thông qua những giao lưu văn hóa bản sắc

Thư viện tin tức

10월 17일, 뉴시스, 대전시, 제11회 세계인 어울림 한마당 개최
http://www.newsis.com/view/?id=NISX20191017_0000801506&cID=10899&pID=10800