Thay đổi và cải cách, thấu hiểu và hợp tác

Daejon - thành phố với trọng tâm quốc tế hóa thông qua những giao lưu văn hóa bản sắc

Thư viện tin tức

10월 28일, 쿠키뉴스, 대전 ‘세계인어울림한마당’ 성료
제 11회 세계인 어울림 한마당 성료 기사입니다. 
http://www.kukinews.com/news/article.html?no=713851