Thay đổi và cải cách, thấu hiểu và hợp tác

Daejon - thành phố với trọng tâm quốc tế hóa thông qua những giao lưu văn hóa bản sắc

Thư viện tin tức

5월 25일, sbn뉴스, 대전시, 제4회 외국인 유학생 체육대회 성료
http://www.seohaenews.net/news/article.html?no=35931