Thay đổi và cải cách, thấu hiểu và hợp tác

Daejon - thành phố với trọng tâm quốc tế hóa thông qua những giao lưu văn hóa bản sắc

Tin tức

(완료) 대전국제교류센터 하반기 인턴 채용(영어권, 중국어권, 베트남어권) (Daejeon International Center Internship)

 [대전국제교류센터 하반기 인턴 채용]


 Daejeon International Center

Internship