Thay đổi và cải cách, thấu hiểu và hợp tác

Daejon - thành phố với trọng tâm quốc tế hóa thông qua những giao lưu văn hóa bản sắc

Tin tức

[Notice] 대전국제교류센터 하반기 인턴 합격자 공지

대전국제교류센터에서 국제교류업무와 대민서비스 업무를 담당할 인턴 합격자를 아래와 같이 공고합니다. 


  채용자 성명 

- 마츠** 나**  (010-****-7474)

- 임** (010-****-2628)

 


합격을 축하드립니다.