Thay đổi và cải cách, thấu hiểu và hợp tác

Daejon - thành phố với trọng tâm quốc tế hóa thông qua những giao lưu văn hóa bản sắc

Tin tức

대전국제교류센터 하반기 인턴 채용(일본어권 연장)(마감) (Daejeon International Center Summer Internship)

 [대전국제교류센터 하반기 인턴 채용]

 Daejeon International Center Summer Internship


일본어권 인턴 연장하여 모집합니다. (6. 24 ~ 6. 26)